Certifikace EKO-KOM

Certifikace EKO-KOM

Společností EKO-KOM, a.s. bylo uděleno osvědčení o obalových materiálech. Společnost HANZA Czech Republic s.r.o. se tímto zavázala k zajištění zpětného odběru a využití odpadu z obalů způsobem podle § 13 odst. 1 písm c) zákona o obalech za období 1., 2., 3. a 4 čtvrtletí.

Více informací »

Systém managementu kvality ISO 9001:2015

Systém managementu kvality ISO 9001:2015

Firma HANZA Czech Republic s.r.o. získala v květnu 2010 certifikaci tayllorcox – Systém managementu kvality organizace, díky které byla shledána shodným s požadavky normy ISO 9001:2008 pro následující rozsah služeb a činností: Výroba elektrických rozvaděčů a kabelové konfekce, montáž strojů.

Více informací »

Systém environmentálního managementu ISO 14001:2015

Systém environmentálního managementu ISO 14001:2015

Firma HANZA Czech Republic s.r.o. získala v květnu 2014 certifikaci tayllorcox – Systém environmentálního managementu, díky které byla shledána shodným s požadavky normy ISO 14001:2004 pro následující rozsah služeb a činností: Výroba elektrických rozvaděčů a kabelové konfekce, montáž strojů.

Více informací »

Registr solventních firem

Registr solventních firem

Registr solventních firem“ zahrnuje elitu českého podnikatelského prostředí – pouze seriózní společnosti, které bedlivě střeží své dobré obchodní jméno. Naše společnost HANZA Czech Republic s.r.o. se tak dostala do exkluzivní kategorie českých firem s nejcennějšími obchodními atributy. Členství v „Registru solventních firem“ je znamením bezpečného a korektního obchodního vztahu se stávajícími a potenciálními klienty.

Více informací »

Uznávané ocenění zvyšující důvěryhodnost společnosti

Uznávané ocenění zvyšující důvěryhodnost společnosti

„Hodnocení CZECH Stability Award vyhlašuje Bisnode ve spolupráci se Sdružením CZECH TOP 100. Výsledky hodnocení jednotlivých společností jsou každoročně vyhlašovány v rámci žebříčku CZECH TOP 100 v kategorii „Nejstabilnější firma roku“ a publikovány v ekonomických médiích.“

Více informací »